Посилання на постанову затвердження Класифікатора звернень громадян
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 24 вересня 2008 р. N 858 
Київ 
 
Про затвердження Класифікатора звернень громадян 
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1338 ( 1338-2009-п ) від 08.12.2009
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 } 
 
 
     З метою   підвищення   ефективності   роботи  із  зверненнями громадян Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
     1. Затвердити  Класифікатор   звернень   громадян   (далі   - Класифікатор), що додається. 
     2. Центральним  та  місцевим  органам виконавчої влади,  Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим  забезпечити  застосування Класифікатора   у  діяльності,  пов'язаній  з  розглядом  звернень громадян. 
     3. Центральним  органам  виконавчої  влади,  Раді   міністрів Автономної     Республіки    Крим,    обласним,    Київській    та Севастопольській  міським  державним   адміністраціям   щокварталу інформувати   Кабінет   Міністрів   України  про  стан  роботи  із зверненнями громадян і порушені у них  питання,  подавати  у  разі потреби пропозиції щодо їх вирішення. 
     4. Рекомендувати     органам     місцевого     самоврядування застосовувати Класифікатор у діяльності,  пов'язаній  з  розглядом звернень громадян. 
     5. Внести   у  додаток  4  до  Інструкції  з  діловодства  за зверненнями  громадян  в  органах  державної  влади  і   місцевого самоврядування,   об'єднаннях   громадян,   на   підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в  засобах масової  інформації,  затвердженої  постановою  Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 ( 348-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85), зміну, що додається. 
     6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.   
     Прем'єр-міністр України                  Ю.ТИМОШЕНКО 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 вересня 2008 р. N 858
 
Класифікатор звернень громадян 
 
                   I. Характеристика звернення 
                     1. За формою надходження 
     1.1. Поштою 
     1.2. На особистому прийомі 
     1.3. Через уповноважену особу 
     1.4. Через органи влади 
     1.5. Через засоби масової інформації 
     1.6. Від інших органів, установ, організацій 
                    2. За ознакою надходження 
     2.1. Первинне 
     2.2. Повторне 
     2.3. Дублетне 
     2.4. Неодноразове 
     2.5. Масове 
                           3. За видами 
     3.1. Пропозиція (зауваження) 
     3.2. Заява (клопотання) 
     3.3. Скарга 
                  4. За статтю авторів звернень 
     4.1. Чоловіча 
     4.2. Жіноча 
                         5. За суб'єктом 
     5.1. Індивідуальне 
     5.2. Колективне 
     5.3. Анонімне 
                           6. За типом 
     6.1. Телеграма 
     6.2. Лист 
     6.3. Усне 
                7. За категоріями авторів звернень 
     7.1. Учасник війни 
     7.2. Дитина війни 
     7.3. Інвалід Великої Вітчизняної війни 
     7.4. Інвалід війни 
     7.5. Учасник бойових дій 
     7.6. Ветеран праці 
     7.7. Інвалід I групи 
     7.8. Інвалід II групи 
     7.9. Інвалід III групи 
     7.10. Дитина-інвалід 
     7.11. Одинока мати 
     7.12. Мати-героїня 
     7.13. Багатодітна сім'я 
     7.14. Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи 
     7.15. Учасник ліквідації наслідків аварії  на  Чорнобильській АЕС 
     7.16. Герой України 
     7.17. Герой Радянського Союзу 
     7.18. Герой Соціалістичної Праці 
     7.19. Дитина 
     7.20. Інші категорії 
             8. За соціальним станом авторів звернень 
     8.1. Пенсіонер 
     8.2. Робітник 
     8.3. Селянин 
     8.4. Працівник бюджетної сфери 
     8.5. Державний службовець 
     8.6. Військовослужбовець 
     8.7. Підприємець 
     8.8. Безробітний 
     8.9. Учень, студент 
     8.10. Служитель релігійної організації 
     8.11. Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена 
     8.12. Інші 
                   9. За результатами розгляду 
     9.1. Вирішено позитивно 
     9.2. Відмовлено у задоволенні 
     9.3. Дано роз'яснення 
     9.4. Звернення,  що   повернуто   авторові    відповідно   до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) 
     9.5. Звернення,  що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) 
     9.6. Звернення,   що  не  підлягає  розгляду  відповідно   до статей 8  і  17  Закону   України    "Про    звернення   громадян" ( 393/96-ВР ) 
               II. Основні питання, що порушуються                       у зверненнях громадян 
------------------------------------------------------------------
|Індекс |                     Зміст питання                      |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  010  |Промислова політика                                     |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  020  |Аграрна політика і земельні відносини                   |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  030  |Транспорт і зв'язок                                     |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  040  |Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна,  |
|       |регіональна політика та будівництво, підприємництво     |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  050  |Фінансова, податкова, митна політика                    |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  060  |Соціальний захист                                       |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  070  |Праця і заробітна плата                                 |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  080  |Охорона здоров'я                                        |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  090  |Комунальне господарство                                 |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  100  |Житлова політика                                        |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  110  |Екологія та природні ресурси                            |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  120  |Забезпечення дотримання законності та охорони           |
|       |правопорядку, реалізація прав і свобод громадян         |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  130  |Сім'я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура|
|       |і спорт                                                 |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  140  |Культура та культурна спадщина, туризм                  |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  150  |Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна          |
|       |діяльність та інтелектуальна власність                  |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  160  |Інформаційна політика, діяльність засобів масової       |
|       |інформації                                              |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  170  |Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні |
|       |відносини                                               |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  180  |Діяльність Верховної Ради України, Президента України та|
|       |Кабінету Міністрів України                              |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  190  |Діяльність центральних органів виконавчої влади         |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  200  |Діяльність місцевих органів виконавчої влади            |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  210  |Діяльність органів місцевого самоврядування             |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  220  |Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і            |
|       |міжнаціональні відносини                                |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  230  |Державне будівництво, адміністративно-територіальний    |
|       |устрій                                                  |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  240  |Інше                                                    |
------------------------------------------------------------------ 
_______________ Примітка. За відповідним  індексом  можуть  визначатися  додаткові питання у його межах, наприклад від 010 до 019. 
{  Розділ  II із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1338 
1338-2009-п  )  від  08.12.2009,  N  1126  (  1126-2011-п ) від 
02.11.2011 }

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. N 858 
 
ЗМІНА,
що вноситься у додаток 4 до Інструкції з діловодства 
за зверненнями громадян в органах державної влади 
і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, 
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації 
 ( 348-97-п ) 
 
     У розділі  "Реєстраційно-контрольна  картка"  (лицьовий  бік) позицію 
"Індекси питання заповнюються відповідно до форми статистичного і підпитання звіту про розгляд звернень громадян в організаціях згідно з переліком питань і підпитань, визначених відповідними організаціями" 
     замінити такою позицією: 
"Індекси основних заповнюються за основними питаннями, що і додаткових порушуються у зверненнях громадян і визначені питань у Класифікаторі звернень громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858, та додатковими питаннями, визначеними  відповідними організаціями".