РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 АНАЛІЗ 

регуляторного впливу до проекту рішення   районної ради «Про затвердження Порядку погодження Сумською районною радою  клопотань

про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів»

 

        1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом прийняття рішення

         Проект рішення районної ради  «Про затвердження Порядку погодження Сумською районною радою  клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів» підготовлено   постійною комісією районної ради з питань  агропромислового розвитку, регулювання земельних  відносин і охорони навколишнього природного середовища  відповідно до вимог  Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу України про надра,  Законів України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської  діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року №59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сферах господарської діяльності». 

         2. Визначення цілей (мети) правового  регулювання

Метою  проекту рішення районної ради є  вдосконалення процедури погодження клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів, або відмови у їх погодженні, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання.

 

            3. Визначення  та оцінка  альтернативних  способів досягнення  зазначених цілей

        Альтернативні  способи досягнення  зазначених цілей відсутні.

         4. Опис механізму, який пропонується  застосувати  для розв'язання проблеми

          Проектом рішення районної ради ради  «Про затвердження Порядку погодження Сумською районною радою  клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів»   визначаються організаційно - правові підстави та порядок  погодження Сумською районною радою  клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів.

 

   5. Обгрунтування  можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття       регуляторного  акта

         Досягнення цілей пов'язане безпосередньо з прийняттям районною радою рішення  «Про затвердження Порядку погодження Сумською районною радою  клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів».

         6. Характеристики  очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

     Захист прав,  законних інтересів територіальних 
 громад  району   та   громадян,  охорона  навколишнього 
 природного середовища, 

     розвиток конкуренції,      прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру.         Забезпечення реалізації вимог чинного законодавства з питань  погодження клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів.

         7. Обгрунтування терміну дії запропонованого регуляторного  акта

         Термін дії запропонованого  регуляторного акта - безтерміновий.

         8. Показники результативності

    Уведення в дію запропонованого рішення забезпечить прозорість,   відкритість  та сприятливе середовище для розвитку підприємництва при погодженні клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів.

         Відстеження результативності рішення районної ради  «Про затвердження Порядку погодження Сумською районною радою  клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів» , в разі його прийняття буде здійснюватися шляхом проведення опитування суб'єктів підприємницької діяльності.

             Базове відстеження результативності рішення районної ради «Про затвердження Порядку погодження Сумською районною радою  клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничих відводів»  здійснюватиметься до набрання ним чинності. При цьому, повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання ним чинності.

 

Голова постійної комісії з питань

агропромислового розвитку,

регулювання земельних відносин і

охорони навколишнього природного

середовища                                                                                                       С.М.Іванченко

Ви тут: Головна сторінка РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторна діяльність РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту рішення