До 4 жовтня Сумська районна виборча комісія приймає подання на членів ДВК. Наголошуємо, на необхідність дотримання суб’єктами виборчого процесу(партіями) правил подання пакету документів у територіальну комісію. Просимо подавати загальний список кандидатів на члени ДВК зведеним в електронному вигляді в одному документі (MicrosoftWord), та вкладеними в папку-скорозшивач (реєстратор, архівна папка).

    Порядок подання регулюється Статтею 23 Закону України «Про місцеві вибори»

    До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які відповідають вимогам статті 21 цього Закону.

    3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 10 - 14 осіб;

2) для середніх дільниць - 12 - 16 осіб;

3) для великих дільниць - 14 - 18 осіб.

    На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.

    Місцева організація партіївносять до виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Подання підписується відповідно керівником місцевої організації партії та засвідчується печаткою.

    До подання додаються:

1) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи;

2) заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах та з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний телефон);

3) копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.

    5. У поданні щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначаються такі відомості:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;

2) число, місяць, рік народження;

3) громадянство особи;

4) освіта;

5) місце роботи (заняття), посада;

6) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;

7) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісії референдуму;

8) відомості про відсутність у особи судимостія

Ви тут: Головна сторінка ВИБОРИ Про подання на членів ДВК