Слайди новин

  • Геннадій Дем'яненко: «Кожен п'ятий депутат Сумської районної ради служить в Силах оборони України»

    Геннадій Дем'яненко: «Кожен п'ятий депутат Сумської районної ради служить в Силах оборони України»

  • Для військових зібрали 350 тисяч гривень на благодійному аукціоні у Сумському районі

    Для військових зібрали 350 тисяч гривень на благодійному аукціоні у Сумському районі

  • У Сумському районі відзначено призерів Кубку України із велосипедного туризму

    У Сумському районі відзначено призерів Кубку України із велосипедного туризму

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

№ 01 від 21.01.2014 року

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Сумська районна рада

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24004422

1.3. Місцезнаходження: Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 97, каб. 27, 3-й поверх, 40009.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): 

Тертишний Микола Іванович, начальник відділу з питань управління комунальною власністю та фінансово - господарського забезпечення і обліку виконавчого апарату  Сумської районної ради; Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 97, каб. 27, 3-й поверх, тел. ( 0542) 61-13-94, факс ( 0542) 60-10-07,         e-mailsmrrada@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):  Сумська районна рада, ЄДРПОУ  24004422.

2. Джерело фінансування закупівлі:  кошти районного бюджету Сумського району.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: газ природний, 06.20.1

3.2. Кількість товару або обсяг виконання   робіт чи надання послуг: 91725 куб.м.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Іллінська, 97,              м. Суми, Сумська область.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2014 року.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: http://www.tender,me.gov.ua/

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності):                       http://www.sumy-region.gov.ua/

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ № 97 (840) від  09.12.2013р., оголошення № 205887.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнароднародному інформаційному виданні з питань державних  закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України : не друкувалася.

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 09.12.2013р., № 205887/1.

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ВДЗ № 99 (842) від 16.12.2013р., повідомлення про акцепт  221930.

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель  та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ № 6 (852) від 20.01.2014р., № 018826

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: не друкувалася.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 10.12.2013р.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

22.11.2013р.; 9-00; м. Суми, вул. Іллінська, 97;

10.12.2013 р.; 14-00; м. Суми, вул. Іллінська, 97.

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):

 426232 гривень 87 копійок з ПДВ        

 (цифрами)

Чотириста двадцять шість тисяч двісті тридцять дві  гривні  87 копійок  з ПДВ                        (словами). 

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації«Сумигаз».

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: код ЄДРПОУ 03352432.

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Сумська обл., м. Суми,                                      вул. Лебединська, 13, 40021, тел. (0542)  65-99-00, факс (0542) 65-99-25.

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: Договір від 08.01.2014 р., сума426232 гривень 87 копійок з ПДВ (Чотириста двадцять шість тисяч двісті тридцять дві  гривні  87 копійок  з ПДВ).                     

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 4,646856 грн.

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: документи, надані учасником підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:

      - пропозиція ціни на газ природний  від 10.12.2013 року  за № 03/1764;

-  копія установчих документів ( статут);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію за № 184416 від 08.07.2010 року;

      - копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців  серіяАВ № 274526;

- копія довідки ЄДРПОУ серія АА № 590160 від 26.06.2012 року;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість за             № 100294237, серія НБ № 189978 від 29.07.2010 року;

      - копія ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом  від 02.09.2010 року серія АВ № 527272;

      - копія ліцензії на розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ  від 02.09.2010 року  серія АВ  № 527270;

      - копія довідки з державної  реєстраційної служби України про підтвердження відсутності  провадження у справі про банрутство  серія АВ за № 274524;

- копія звіту про фінансові результати за І півріччя 2013 року;

      - копія балансу станом на 30.06.2013 року;

      - копія звіту про рух грошових коштів за 2013 рік.

13. Інша інформація:

1. Стаття 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності  при цьому альтернативи.

2. Відповідно до листа Сумського обласного відділення Антимонопольного комітету України від 11.10.2013 р. №3030, Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Сумигаз» займає монопольне становище на ринку«Постачання природного газу підприємствам комунального господарства, населенню та бюджетним організаціям» у межах території Сумської області, на якій розташовані діючі мережі, із часткою 100 відсотків.

У зв'язку з річною потребою на 2014 рік комітетом з 
конкурсних торгів  вирішено здійснити закупівлю 
природного газу  в одного учасника.

14. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвище, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів):

Тертишний М.І. -  голова комітету з конкурсних торгів, начальник відділу з питань управління комунальною власністю та фінансово - господарського забезпечення і обліку виконавчого апарату Сумської районної ради;

Рибальченко Л.А.- заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст відділу з питань організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату Сумської районної ради;

Алєксєєва І.О. - секретар  комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст

відділу з питань управління комунальною власністю та фінансово - господарського забезпечення і обліку виконавчого апарату Сумської районної ради;

Хроленко О.В. - член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер виконавчого апарату Сумської районної ради;

Радченко Л.М.  - член комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст відділу з питань організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату Сумської районної ради.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,                                                          

начальник відділу з питань управління

комунальною власністю та фінансово -

господарського забезпечення і обліку

виконавчого апарату Сумської районної ради       _____________      М.І. Тертишний

                                                                                           (підпис, М.П.)        

 

 

 

Алєксєєва Інна Олександрівна,

секретар комітету з конкурсних торгів,

головний спеціаліст відділу з питань

управління комунальною власністю та

фінансово - господарського забезпечення

і обліку виконавчого апарату Сумської районної ради;

 (0542) 61-12-73

Ви тут: Головна сторінка ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ Державні закупівлі районної ради ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №1