РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Сумської районної ради«Про затвердження положень з управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Сумського району» з Додатком 2 „Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району”

 

         Проект рішення районної ради «Про затвердження положень з управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Сумського району» з Додатком 2 „Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району” є регуляторним актом оскільки містить норми, що регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторним органом – Сумською районною радою та суб’єктами господарювання.

 

1. Проблема, яку планується розв’язати

 Необхідність прийняття запропонованого акта полягає у тому, що  потрібно встановити  дієвий механізм, який би відповідав законодавству і регулював порядок управління об’єктами спільної власності, а саме: повноваження Органів управління, щодо управління комунальними підприємствами, установами і закладами та майном спільної власності, списання, відчуження майна, а також передача майна спільної власності на праві оперативного управління та праві господарського відання. 

Таким чином, з метою дотримання вимог чинного законодавства України, зокрема в частині реалізації державної регуляторної політики, потребує прийняття нового регуляторного акта – рішення районної ради «Про затвердження положень з управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Сумського району» з„Порядком управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району”, як додатку до нього.

 

2. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляд можливості внесення змін до них

         Відповідно до вимог законодавства України, визначення порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району входить до повноважень Сумської районної ради.

 

3. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

 Прийняття рішення дозволить вдосконалити роботу районної ради по управлінню майном та об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району, зробить механізм управління більш чітким.

 

4. Метою регулювання є:

 Метою регуляторного акта є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства порядку управління об’єктами спільної власності, порядку закріплення майна, порядку відчуження, списання та передачі об’єктів спільної власності, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району і яким відповідно до положень чинного законодавства розпоряджається районна рада.

 

5. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 Регулювання господарських відносин при прийнятті регуляторних актів передбачає необхідність розгляду можливих альтернатив, запропонованому регуляторному акту, тому до вивчення пропонуються наступні варіанти:

 1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.

 2. Впровадження запропонованого регуляторного акта.

При застосуванні першої з альтернатив розгляд та вирішення питання стосовно порядку управління об’єктами спільної власності, використання майна що перебуває на балансах комунальних підприємств, установ, закладів не буде регулюватися локальним актом по причині його відсутності та невідповідності законодавству.

 У разі застосування запропонованого регуляторного акту, буде досягнуто визначеної мети, зокрема щодо забезпечення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта забезпечить можливість врегульовувати питання щодо порядку управління об’єктами спільної власності, порядку закріплення майна, порядку відчуження,   а також щодо врегулювання порядку списання та передачі комунального майна.

 Проаналізувавши обидва запропоновані варіанти, можна дійти висновку, що альтернативи регуляторному акту який пропонується до прийняття, немає.

 

6. Механізм розв’язання проблеми

 Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

 - запровадження прозорої процедури управління об’єктами спільної власності,  закріплення майна,  списання та передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району;

 - ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з проектом даного регуляторного акта;

 - оприлюднення рішення районної ради «Про затвердження положень з управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Сумського району».

 

 

7. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 Досягнення поставленої цілі за рахунок запропонованої регуляції можливе з двох причин, по-перше: порядки будуть мати необхідні положення з метою приведення їх у відповідність до норм діючого законодавства, по-друге: діючий нормативний акт буде прийнято відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

         8.Обґрунтування доведення доцільності понесених витрат

 Вигоди Витрати
 Сфера інтересів районної влади
 - Відповідність до вимог законодавства регуляторного акту, що врегульовує питання управління об’єктами спільної власності

- Витрати, пов’язані з підготовкою документації

- Витрати на контроль за виконанням регуляторного акта
 Сфера інтересів балансоутримувачів майна
 - Отримання вдосконаленого порядку управління, розпорядження майном  -/-
 Сфера інтересів суб’єктів господарювання
 - Можливість внесення зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту на стадії оприлюднення  -/-
 Сфера інтересів громадян
 - Забезпечення прозорості та врахування громадської думки в процесі регуляторної діяльності  -/-

 

 

9. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

 

10. Показники результативності регуляторного акту

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

Кількісний показник:

 - зменшення невикористаних об’єктів спільної власності;

 - збільшення надходжень коштів від відчуження, списання та передачі у використання об’єктів спільної власності до районного бюджету.

 Якісний показник:

 - вдосконалення механізму управління об’єктами та майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району, його передачі, відчуження, списання.

 - прозорість при здійсненні всіх операцій з майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;

 

11. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 № з/п  Захід Відповідальний за виконання
 1.  Проведення аналізу надходжень до районного бюджету  Сумська районна державна адміністрація
 2.  Проведення аналізу зауважень контролюючих органів  Сумська районна державна адміністрація
 3.  Здійснення контролю за ефективним використанням майна  Сумська районна державна адміністрація

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

Сумської районної ради                                                                                          С.І.Вігран
Ви тут: Головна сторінка РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторна діяльність РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Аналіз регуляторного впливу (13.09.2013)