РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення   районної ради «Про  затвердження Положення  « Про порядок проведення земельних

торгів на  території Сумського району»»

 

        1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом прийняття рішення

         Проект рішення районної ради  «Про  затвердження Положення  « Про

порядок проведення земельних  торгів на  території Сумського району»»

підготовлено  відділом Держкомзему у Сумському районі,  відповідно до вимог  Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України № 1531 від 11.10.2002 « Про  експертну грошову оцінку земельних ділянок». 

         2. Визначення цілей (мети) правового  регулювання

         Метою  проекту рішення районної ради є  забезпечення залучення додаткових інвестицій в розвиток Сумського району, створення прозорого та сприятливого  середовища для розвитку  підприємництва при наданні в  користування та у власність  земельних  ділянок. Положення регулює відносини, які виникають при продажі суб'єктам  підприємницької діяльності земельних ділянок ( права їх оренди) для несільськогосподарського та сільськогосподарського використання на земельних торгах.

         3. Визначення  та оцінка  альтернативних  способів досягнення  зазначених цілей

        Альтернативні  способи досягнення  зазначених цілей відсутні.

         4. Опис механізму, який пропонується  застосувати  для розв'язання проблеми

          Проектом рішення районної ради ради  «Про  затвердження Положення  « Про порядок проведення земельних  торгів на  території Сумського району»»   визначаються організаційно - правові підстави та порядок  проведення земельних  торгів ( продаж у власність і права оренди) на  території Сумського району щодо земельних ділянок, які розташовангі за междами населених пунктів.

           Порядок  проведення земельних торгів визначає основні положення:

•-         Загальні положення;

•-         підготовку земельних ділянок до земельних торгів;

•-         умови проведення земельних торгів;

•-         порядок проведення земельного аукціону;

•-         порядок проведення земельного конкурсу;

•-         ціну продажу та витрати, пов'язану зі  складанням технічної документації;

•-         посвідчення договору купівлі - продажу ( оренди) земельної ділянки;

•-         прикінцеві положення.

 

   5. Обгрунтування  можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття       регуляторного  акта

         Досягнення цілей пов'язане безпосередньо з прийняттям районною радою рішення  «Про  затвердження Положення  « Про порядок проведення земельних  торгів на  території Сумського району»».

         6. Характеристики  очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

         Прозорість,   відкритість  та сприятливе середовище для розвитку підприємництва при наданні в користування та у власність  земельних  ділянок, які розташовані за межами населених пунктів Сумського району.

        Забезпечення реалізації вимог чинного законодавства з питань проведення  земельних торгів ( аукціону, конкурсу).

         7. Обгрунтування терміну дії запропонованого регуляторного  акта

         Термін дії запропонованого  регуляторного акта - безтерміновий.

         8. Показники результативності

           Уведення в дію запропонованого рішення забезпечить прозорість,   відкритість  та сприятливе середовище для розвитку підприємництва при наданні в користування та у власність  земельних  ділянок, які розташовані за межами населених пунктів Сумського району.

         Відстеження результативності рішення районної ради  «Про  затвердження Положення  « Про порядок проведення земельних  торгів на  території Сумського району»» , в разі його прийняття буде здійснюватися шляхом проведення опитування суб'єктів підприємницької діяльності.

             Базове відстеження результативності рішення районної ради «Про  затвердження Положення  « Про порядок проведення земельних  торгів на  території Сумського району»»  здійснюватиметься до набрання ним чинності. При цьому, повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання ним чинності.

 

 

Начальник відділу Держкомзему у

Сумському районі                                                                                        С.В.Святенко

Ви тут: Головна сторінка РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторна діяльність РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення районної ради "Про порядок проведення земельних торг"