РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Сумської районної ради  

"Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району"

 

        1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом прийняття рішення

Проект рішення Сумської районної ради "Про затвердження  нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району"    підготовлено  постійною комісією з питань соціального та економічного розвитку, планування,  бюджету, фінансів і управління комунальною власністю районної ради ,  відповідно до вимог  Законів України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики розрахунку і порядку  використання плати за оренду майна, що належать до спільної власності територіальних громад  сіл, селищ Сумського району.

 

         2. Визначення цілей (мети) правового  регулювання

  цілями прийняття проекту зазначеного рішення районної ради   є:

  • - реалізація вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

- організаційні  відносини, пов'язані з передачею в оренду  майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району.

- майнові відносини між орендодавцем та орендарем щодо господарського використання майна.

         3. Визначення  та оцінка  альтернативних  способів досягнення  зазначених цілей

        Альтернативні  способи досягнення  зазначених цілей відсутні.

         4. Опис механізму, який пропонується  застосувати  для розв'язання проблеми

          Проект рішення Сумської районної ради   «Про затвердження  нормативних документів щодо оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району" затверджується порядок передачі в оренду майна, визначено відповідальних осіб для забезпечення опублікування в засобах масової інформації району інформації щодо передачі в оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району суб'єктам підприємницької діяльності .

           Положення визначає:

•-         порядок  проведення конкурсу;

     -    порядок надання та розгляду клопотань про передачу нерухомого майна в оренду;

     -    порядок передачі майна;

     -    порядок укладання договору

     -    умови договору оренди;

  • - оцінка об'єкта оренди;
  • - методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна;
  • - надання орендарю згоди на здійснення невід'ємних поліпшень

     орендованого майна;

     -    контроль за використанням майна, переданого в оренду.

   5. Обгрунтування  можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття       регуляторного  акта

         Досягнення цілей пов'язане безпосередньо з прийняттям районною радою  рішення «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району».

        Конкурсна комісія  стосовно кожного об'єкта оренди за результатами голосування визначаює переможця конкурсу, з яким укладається договір на оренду майна, що належить до  спільної  власності територіальних громад сіл селищ Сумського району

         6. Характеристики  очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

         Прозорість і відкритість у передачі в оренду майна, що належить до  спільної   власності територіальних громад сіл селищ Сумського району.        Забезпечення реалізації вимог чинного законодавства з питань оренди майна спільної  власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району.

         7. Обгрунтування терміну дії запропонованого регуляторного  акта

         Термін дії запропонованого  регуляторного акта - безтерміновий.

         8. Показники результативності

           Введення в дію пропонованого рішення забезпечить прозорість і відкритість у відборі суб'єктів підприємницької діяльності для передачі в оренду майна, що належить до   спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району.

         Відстеження результативності рішення районної  ради  «Про затвердження Положення про передачу в оренду майна спільної власності  територіальних  громад сіл, селищ Сумського району», в разі його  прийняття будуть здійснюватися шляхом проведення опитування суб'єктів підприємницької діяльності.

          Базове відстеження результативності рішення районної ради  «Про затвердження Положення про передачу в  оренду майна спільної власності територіальних  громад сіл, селищ Сумського району» здійснюватиметься до набрання ним чинності. При цьому, повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання ним чинності.

 

Заступник голови Сумської

районної ради                                                                           Є.О.Юрченко

Ви тут: Головна сторінка РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторна діяльність РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Аналіз регуляторного впливу по проекту рішення по затвердженню нормативних документів щодо оренди