РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Звіт

про результати відстеження результативності дії регуляторного акту до рішення сесії Сумської районної ради « Про  затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району".

 

 Вид та назва проекту регуляторного акта: рішення сесій Сумської районної ради « Про  затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району".

 Назва виконавця заходів з відстеження: Сумська районна рада.

Цілі прийняття акта:  Рішення розроблено на виконання  Закону України         «Про оренду державного та комунального майна», Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  Метою  розроблення  даного рішення є стимулювання  ефективності використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району, поповнення місцевого бюджету, встановлення організаційних відносин, пов'язаних з передачею в оренду майна, що належить до спільної власності  вищевказаних територіальних громад,  визначення майнових відносин між орендодавцем та орендарем щодо  господарського  використання майна та забезпечення стабільного функціонування комунального господарства.

Строк виконання заходів з відстеження: 30 робочих днів.

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження: обговорення даного положення з депутатами районної  ради, обговорення даного рішення з представниками підприємницький структур.

Дані, на основі яких проводилося відстеження результативності:  проведення обговорення за участю суб'єктів  підприємницької діяльності.

Кількісні та якісні значення показників результативності проекту акта:  Дія регуляторного акта « Про  затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району»  дасть  можливість збільшити доходи місцевого бюджету за рахунок  платежів за оренду майна. Орендна плата вноситиметься  орендарями у відповідності до вимог чинного законодавства.

Оцінка результатів реалізації проекту регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: введення в дію даного рішення забезпечить прозорість і відкритість для  суб'єктів підприємницької діяльності для передачі в оренду майна, що належить до спільної власності  територіальних громад сіл, селищ Сумського району.

 

Заступник голови

Сумської районної ради                                                                             Є.О. Юрченко

Ви тут: Головна сторінка РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторна діяльність РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Звіт про результати відстеження результативності дії регуляторного акту