Звертаємо Вашу увагу, що сьогодні при виборі фахівців відповідної сфери діяльності, віддається перевага тим. які здатні забезпечити системний підхід до виконання своїх обов’язків, мають знання та навички у кількох суміжних галузях.

Сумський національний аграрний університет є одним з провідних аграрних вищих навчальних закладів України, що пропонує інтегровану економічну підготовку для фахівців народного господарства за такими програмами: базова підготовка на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 4 роки навчання за денною та 5 років за заочною формою); підвищення професійного рівня для отримання освітнього рівня «магістр» (1 рік 4 місяці навчання денно або заочно не залежно від попередньої освіти); перепідготовка (друга вища освіта за профільними напрямами).

На другий (магістерський) рівень вищої освіти приймаються випускники різної фахової підготовки, що мають ОС «Бакалавр». «Спеціаліст», «Магістр» без обмеження віку за такими спеціальностями:

«Економіка»; «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» (спеціалізації: Менеджмент організацій, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Адміністративний менеджмент);

«Публічне управління і адміністрування» (спеціалізація: Регіональне управління): «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Заяви на навчання за другим етапом набору цього року приймаються з 14.11 по 26.11.2018 року включно до 18.00.

Вважаємо доцільним зазначити, що нинішній рік - є останнім, в якому зарахування до магістратури проводиться по вступним іспитам, які складаються в університеті, а не за результатами ЗНО МОН України, (на рівень Бакалавра подають результати ЗНО з української мови та літератури, на рівень магістра - результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови). Це значно скорочує можливості отримати /! додаткову освіту випускникам минулих років.

 

Ви тут: Головна сторінка Новини До уваги абітурієнтів