Оголошення

    Шановні депутати місцевих рад, нагадуємо Вам про необхідність подання декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру.

УВАГА! Інформація депутатам Сумської районної ради VI скликання

 

    Згідно з положеннями частини 3 статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині фінансового контролю.

    Депутати районної ради VI скликання, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (з 01 січня 2015 року по 2 грудня) за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до виконавчого апарату Сумської районної ради.

    Депутати районної ради VI скликання, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (за 2015 рік) за формою і в порядку, визначеними Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до виконавчого апарату Сумської районної ради.

    Відповідно до частини 9 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, визначеному цим органом.

    Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

 

ПРИМІТКА.

    Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у встановлені законодавством строки у зв’язку з мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України, подають таку декларацію за звітний період протягом 30 робочих днів із дня закінчення суб’єктом декларування проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", або з дня його переходу на військову службу за контрактом.

    Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.