Українська асоціація районних та обласних рад вносить пропозиції до законопроектів

    Українська асоціація районних та обласних рад — всеукраїнське добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування. Свій шлях Українська асоціація районних та обласних рад починає у вересні 1991 року, коли була утворена Асоціація поріднених міст України.

    У серпні 1992 року на загальних зборах цієї Асоціації було ухвалено рішення про перейменування її в Українську асоціацію місцевих та регіональних влад.

    1992 рік — Асоціацію включено до реєстру європейських асоціацій та об’єднань, що дає можливість Асоціації брати участь в роботі Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

    1996 рік — президентом Асоціації обрано Володимира Миколайовича Тягла, голову Харківської обласної ради.

    У 2002 році Асоціацію очолює Віктор Миколайович Тихонов, голова Луганської обласної ради.

    У 2002 році разом з Асоціацією міст України та Асоціацією сільських, селищних та міських рад України і Спілкою лідерів місцевих та регіональних влад України підписано Хартію та Установчу угоду Конгресу місцевих та регіональних влад України.

    У 2002 році Асоціація виступила співзасновником Конгресу місцевих та регіональних влад України і через очолювану Палату регіонів бере безпосередню участь у заходах, що проводить Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи. Представники Асоціації є членами делегації України у КМРВ Європи.

    У 2003 році для висвітлення діяльності Асоціації заснована перша Всеукраїнська муніципальна газета «ВОЛЯ-регіон».

    15 та 16 липня 2010 року в Харкові відбувся з’їзд Української асоціації місцевих та регіональних влад, в якому взяли участь делегати від 24 обласних і 260 районних рад. На з’їзді відповідно до вимог чинного українського законодавства, зокрема Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», організацію було перейменовано у Всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад». Делегати з’їзду сформували новий склад Правління Асоціації.

    Президентом Асоціації був обраний голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

    Почесним президентом — Віктор Тихонов.

    Першим віце-президентом — Наталія Романова, віце-президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

    Віце-президентом — Василь Дідух, голова Тернопільської районної ради.

    2 грудня 2010 року в Києві відбувся черговий з’їзд Асоціації, де були визначені основні напрямки діяльності, обрано Правління і Президію Асоціації у зв’язку зі змінами, що відбулися після виборів до місцевих рад 31 жовтня 2010 р.

    11 травня 2011 року Українська асоціація районних та обласних рад виступила співорганізатором науково-практичної конференції з питань міжмуніципального співробітництва, в якій взяли участь представники Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, Ради Європи у рамках Програми «Зміцнення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» і Проекту USAID«Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність», керівники органів місцевого самоврядування, науковці.

    У підсумковій резолюції учасники конференції зазначили: «Налагодження ефективного міжмуніципального співробітництва має сприяти встановленню міцних економічних і гуманітарних взаємин, дозволить пожвавити економічне життя країни, сприятиме розвитку внутрішнього ринку та виробництва, відкриє нові перспективи для розвитку малого та середнього бізнесу, налагодження соціальних, духовних, культурних зв’язків між громадами міст, селищ, сіл, районів і регіонів. Регіони доповнюватимуть один одного, а в цілому — забезпечуватимуть цілісність держави».

    20 травня 2011 року у Вінниці відбулася міжнародна конференція «Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід», серед організаторів якої була Українська асоціація обласних та районних рад. У роботі конференції взяли участь Голова Верховної Ради Володимир Литвин, представники Адміністрації Президента України і  Секретаріату Кабінету Міністрів України.

    20 травня 2011 року на засіданні Правління було ухвалено рішення про утворення постійних Комісій Української асоціації районних та обласних рад:

Комісія з питань державного будівництва та місцевого самоврядування;

Комісія з питань бюджетної та податкової політики;

Комісія з питань економічного розвитку, комунальної власності та земельних відносин;

Комісія з питань житлово-комунального господарства;

Комісія з соціальних та гуманітарних питань;

Комісія з питань європейської інтеграції, транскордонного та міжрегіонального спів¬робітництва.

    В Асоціації утворена і діє Рада старійшин, до складу якої входять найбільш активні члени Правління попередніх скликань.

    З червня 2011 року в Ялті відбулося засідання Ради регіонів під головуванням Президента України Віктора Януковича, який проголосив курс на глибоку реформу місцевого самоврядування в державі. Українська асоціація районних та обласних рад схвалила ініціативи Президента України і виступила із заявою про свою готовність взяти активну участь у процесі розбудови ефективної системи територіальної організації влади і зокрема дієздатного місцевого самоврядування.

    Асоціацією підготовлено і організовано обговорення проекту Концепції реформування територіальної організації влади в Україні.

    Спільно з ЄС у рамках проекту «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» запроваджується навчальна програма, розроблена для працівників підрозділів, відповідальних у регіонах за розробку інфраструктурних проектів.

    Українська асоціація районних та обласних рад бере активну участь у роботі Ради регіонів при Президентові України та Консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 3 лютого 2011 року президента Асоціації Сергія Чернова призначено заступником голови Консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Також до складу ради включено 25 голів обласних рад, членів Правління Асоціації. Ознайомитись зі складом Консультативної ради Ви можете за посиланням: Склад Консультативної ради з питань місцевого самоврядування

    За підтримки Асоціації або за її участі відбулась низка науково-практичних конференцій, форумів, присвячених розбудові місцевого самоврядування, розвитку міжрегіонального і транскордонного співробітництва.

    Станом на 24 квітня 2013 р. (від останнього засідання Правління) членами Української асоціації районних та обласних рад є:

Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

24 обласних ради (100%);

391 районна рада (80,1%).

2 колективних члени (Тернопільська обласна асоціація органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини»,Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області)

    Українська асоціація районних та обласних рад налічує 11 регіональних відділень: Вінницьке, Житомирське, Кіровоградське, Луганське, Миколаївське, Рівненське, Сумське, Хмельницьке, Черкаське. Також функції регіональних відділень Української асоціації районних та обласних рад покладено на Тернопільську обласну асоціацію органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини» та Асоціацію органів місцевого самоврядування Харківської області.

    Відповідно до Статуту, метою діяльності Асоціації є покращення якості життя територіальних громад шляхом вирішення таких завдань:

    Утвердження демократичних принципів в системі управління територіями.

    Захист конституційного права територіальних громад, органів місцевого само¬врядування на здійснення місцевого самоврядування.

    Сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування.

    Сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

    Поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування.

    Створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування.

    Захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади.

    Організація обміну досвідом органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, питань місцевого та регіонального розвитку.

    Надання консультативно-методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

    Здійснення благодійної діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад — членів Асоціації.

    Налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування.

    Для досягнення поставленої мети Асоціація координує діяльність органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, що відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад, місцеві ради яких є членами Асоціації, розробляє та вносить до органів державної влади пропозиції щодо державної підтримки розвитку місцевого самоврядування.

    За сприяння Асоціації видаються журнали «Місцеве самоврядування» та «Житлово-комунальне господарство».

    Велика увага в діяльності Асоціації приділяється встановленню і підтримці міжнародних зв’язків місцевих та регіональних органів самоврядування України з органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями зарубіжних країн.

    Шість членів Асоціації представляють Україну в Палаті регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи:

Голенко Валерій Миколайович -голова Луганської обласної ради;

Гончаренко Олексій Олексійович — заступник голови Одеської обласної ради;

Матвієнко Павло Дмитрович — голова Запорізької обласної ради;

Константинов Володимир Андрійович — Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Романова Наталія Андріївна — депутат Чернігівської районної ради Чернігівської області;

Чернов Сергій Іванович — голова Харківської обласної ради.

    Українська асоціація районних та обласних рад активно сприяє впровадженню в Україні спільного проекту Європейського Союзу та ООН у рамках Програми розвитку «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», другий етап реалізації якого розпочався у липні 2011 року.

    Нагальні питання розвитку та становлення місцевого самоврядування виносяться Асоціацією на розгляд міжнародних конференцій і семінарів, тематичних засідань «круглих столів» тощо.

    Українська асоціація районних та обласних рад — важливий інструмент, що забезпечує діалог між органами місцевого самоврядування і владою, в якому районні та обласні ради виходять з погодженої, консолідованої позиції як впливовий суб’єкт державотворчих процесів.

ДОДАТОК (скачати)

Ви тут: Головна сторінка НОВИНИ Українська асоціація районних та обласних рад вносить пропозиції до законопроектів