Про заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації

         З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті районної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

         1. Визначити консультанта з юридичних питань відділу організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради Рижову В.М. відповідальною особою з питань запитів на інформацію, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

2.Відділу організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради (Дробязко О.В.):

2.1. Розробити та подати на затвердження форми запитів на інформацію, інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

2.2. Запровадити облік запитів на інформацію.

2.3. Утворити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на веб-сайті районної ради інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію.

3. Відділу з питань управління комунальною власністю та фінансово-господарського забезпечення і обліку (Білоус П.І.), керуючому справами виконавчого апарату (Вігран С.І.) внести пропозиції щодо визначення спеціальних місць для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечення обладнання таких місць відповідною оргтехнікою; щодо створення умов для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

4. Відділу організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради (Дробязко О.В.), з питань управління комунальною власністю та фінансово-господарського забезпечення і обліку (Білоус П.І.), керуючому справами виконавчого апарату районної ради (Вігран С.І.) забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення на веб-сайті районної ради інформацію про діяльність районної ради, оприлюднення інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

5. Начальнику відділу правового забезпечення та кадрової роботи  (Дробязко О.В.) внести  зміни до положень про відділи, та посадові інструкції працівників, якими передбачити повноваження стосовно забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, консультацій під час оформлення запитів тощо.

6. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради (Хроленко О.В.) внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради (Вігран С.І.) провести навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови ради Юрченка Є.О.

 

Голова                                                            І.В.Бояринова

Ви тут: Головна сторінка ДОКУМЕНТИ Розпорядження голови з основної діяльності Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації