Слайди новин

Енергетична незалежність: нові можливості для бізнесу Сумщини щодо впровадження розподіленої генерації

Енергетична незалежність: нові можливості для бізнесу Сумщини щодо впровадження розподіленої генерації

  Начальник обласної військової адміністрації Володимир АРТЮХ обговорив із...

У Сумському районі відзначили державних службовців

У Сумському районі відзначили державних службовців

  Указом Президента України від 04 квітня 2003 року...

У Сумському районі за особливі заслуги перед громадою відзначено ветерана праці

У Сумському районі за особливі заслуги перед громадою відзначено ветерана праці

  Днями голова Сумської районної ради Геннадій ДЕМ'ЯНЕНКО вручив...

  • Енергетична незалежність: нові можливості для бізнесу Сумщини щодо впровадження розподіленої генерації

    Енергетична незалежність: нові можливості для бізнесу Сумщини щодо впровадження розподіленої...

  • У Сумському районі відзначили державних службовців

    У Сумському районі відзначили державних службовців

  • У Сумському районі за особливі заслуги перед громадою відзначено ветерана праці

    У Сумському районі за особливі заслуги перед громадою відзначено ветерана праці

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

№ 01 від 28.02.2013 року

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Сумська районна рада

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24004422

1.3. Місцезнаходження: Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 97, каб. 27, 3-й поверх, 40009.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): 

Тертишний Микола Іванович, начальник відділу з питань управління комунальною власністю та фінансово - господарського забезпечення і обліку; Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 97, каб. 27, 3-й поверх,                             тел. ( 0542) 61-13-94, факс ( 0542) 60-10-07, e-mail: smrrada@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):  Сумська районна рада, ЄДРПОУ 24004422.

2. Джерело фінансування закупівлі:  кошти районного бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: газ природний, 11.10.2

3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 86783 куб.м.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вул. Іллінська, 97,              м. Суми, Сумська область.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лютий - грудень 2013 року.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: http://www.tender,me.gov.ua/

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності):                       http://www.sumy-region.gov.ua/

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ № 8 (751) від  28.01.2013р., оголошення № 020728.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): не друкувалася.

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 28.01.2013р., № 020728/1.

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ВДЗ № 9 (752) від 31.01.2013р., повідомлення про акцепт 042037.

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель  та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ № 17 (760) від 28.02.2013р., № 076527

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: не друкувалася.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 11.01.2013р.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

11.01.2013р.; 14-00; м. Суми, вул. Іллінська, 97;

29.01.2013 р.; 10-00; м. Суми, вул. Іллінська, 97.

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):

409620 грн. 62 коп. ( з ПДВ)

              (цифрами)

Чотириста дев'ять тисяч шістсот двадцять гривень шістдесят дві копійки з ПДВ.
                        (словами). 

8. Інформація про учасника, з яким було укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Сумигаз».

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: код ЄДРПОУ 03352432.

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Сумська обл., м. Суми,                                      вул. Лебединська, 13, 40021, тел. (0542)  65-99-00, факс (0542) 65-99-25.

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: Договір від 21.02.2013 р., сума 409620 грн. 62 коп. з ПДВ (чотириста дев'ять тисяч шістсот двадцять гривень шістдесят дві копійки з ПДВ).

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 4,720056 грн.

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: документи, надані учасником підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:

-  копія установчих документів ( статут);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

      - копія витягу з ЄДР юридичних осіб та ФОП;

- копія довідки ЄДРПОУ;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

      - копія ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (копія);

      - копія ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ (копія);

      - копії довідок з банківських установ про підтвердження відсутності заборгованості за кредитами та іншими зобов'язаннями;

- копія звіту про фінансові результати;

      - копія балансу;

      - копія звіту про рух грошових коштів.

 

 

13. Інша інформація:

1. Стаття 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», ст. 5 Закону України «Про природні монополії», розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 № 537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій».

2. Відповідно до Переліку суб'єктів природних монополій Сумської області, затвердженого розпорядженням голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31 серпня 2005 року № 14-р, до якого включено ПАТ по газопостачанню та газифікації  «Сумигаз» та визначене, як таке, що займає монопольне становище на ринку «Постачання природного газу підприємствам комунального господарства, населенню та бюджетним організаціям» у межах території Сумської області, на якій розташовані діючі мережі, із часткою 100 відсотків.

14. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвище, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів):

Тертишний М.І. -  голова комітету з конкурсних торгів, начальник відділу з питань управління комунальною власністю та фінансово - господарського забезпечення і обліку виконавчого апарату Сумської районної ради;

Алєксєєва І.О. - заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст відділу з питань організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату Сумської районної ради;

Ричкаль Я.О. - секретар комітету з конкурсних торгів, консультант з юридичних питань відділу з питань організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату Сумської районної ради;

Хроленко О.В. - член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер виконавчого апарату Сумської районної ради;

Рибальченко Л.А. - член комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст відділу з питань організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату Сумської районної ради.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,                                                           

начальник відділу з питань управління

комунальною власністю та фінансово -

господарського забезпечення і обліку

виконавчого апарату Сумської районної ради       ____________М.І. Тертишний

                                                                                      (підпис, М.П.)        

 

 

Ричкаль Яна Олександрівна,

секретар комітету з конкурсних торгів,

консультант з юридичних питань відділу

з питань організаційного, юридичного та

кадрового забезпечення діяльності виконавчого

апарату Сумської районної ради, (0542) 61-15-57

Ви тут: Головна сторінка ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ Державні закупівлі районної ради Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника (газ)