Оголошення про початок формування тимчасово діючої конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської област

 

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення п’ятої сесії Сумської районної ради  від 19.02.2016 р. «Про затвердження порядку призначення та звільнення з посад керівників підприємств, організацій, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району та типових форм контрактів з їх керівниками» (зі змінами від 05.04.2018 р.), рішення двадцять першої сесії Сумської районної ради від 15.06.2018 р. «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області, на виконання розпорядження голови районної ради від 21.11.2018 р. № 85.

   З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішень щодо призначення директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області, обраних на загальних зборах трудового колективу, та представників громадськості.

   До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області входять у рівній кількості: 2 представники органу управління (районної ради); 2 представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області; 2 представники громадськості, делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу).

   Конкурсна комісія у своїй діяльності керуватиметься Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я та іншими нормативно-правовими актами.

   Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

  - наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

   - накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

   - наявність конфлікту інтересів.

   Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід. У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством. У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

   Пропозиції щодо кандидатур до складу тимчасово діючої конкурсної комісії приймаються у паперовому вигляді листом у довільній формі, підписаним керівником, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії  у приймальні Сумської районної ради (за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97) до 16-00 години 07 грудня 2018 року. Телефон для довідок: 60 10 07

   До листа додаються:

   - згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» особи, яка пропонується до складу конкурсної комісії, за формами, що додаються;

   - від громадської організації – з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

   - від трудового колективу – не більше двох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу.

 

Ви тут: Головна сторінка НОВИНИ Оголошення про початок формування тимчасово діючої конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської област