Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області

наклейки
Joomla

   14 грудня 2018 року

   Тимчасово діючої конкурсна комісія оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області

ПРАВОВА ПІДСТАВА: проведення конкурсу: постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення двадцять першої сесії Сумської районної ради від 15 червня 2018 року «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області, розпорядження голови Сумської районної ради від 12 грудня 2018 року №58 « Про створення та затвердження тимчасово діючої конкурсної комісії для  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області».

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області (статут).

СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ: КНП «Центр ПМСД» СРР СО.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: 42343, Сумська область, Сумський район, село Сад, вулиця Паркова, будинок 2А.

ФАКТИЧНА АДРЕСА: 40007, місто Суми, вулиця Марка Вовчка, будинок 2.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: Директор Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сумської районної ради Сумської області. Умови оплати праці.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ: Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись до 11 січня 2019 року (до 1600 години).

Адреса приймання документів: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, 97, приймальня Сумської районної ради. Номер телефону для довідок: тел. 60-10-07.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

що подаються на участь у конкурсі:

Для участі у конкурсі претендент подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення тимчасово діючої конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

 

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

 

Конкурсна пропозиція має бути обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту та може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: засідання конкурсної комісії для розгляду заяв претендентів і доданих до них документів щодо відповідності встановленим вимогам відбудеться 22 січня 2019 року о 14.00 годині у малій залі Сумської районної ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, 97.

Про дату, час та місце проведення засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та визначення переможця конкурсу його учасників буде повідомлено додатково.

 

 

разработка вышивки
сколько сейчас время