У К Р А Ї Н А

Стецьківська сільська рада

Сумського району   Сумської області

 

41  СЕСІЯ   6 СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 31.01.2014 року                                                                                с. Стецьківка

 

Про сільський бюджет

Стецьківської сільської ради

на 2014 рік

 

Розглянувши проект сільського бюджету на 2014 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу  України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Стецьківська сільська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Установити  загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 ріку сумі 2806,8 тис.грн, у томі числі дотація вирівнювання що одержується з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів у сумі 1259,7 тис.грн., і субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт на утримання вулиць і доріг комунальної власності  у населених пунктах 77,4 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2265,1тис. грн.., спеціального фонду бюджету 541,7 грн., у тому числі бюджет розвитку 332,2 тис. грн.. (додаток №1).

2.     Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі 2806,8 тис.грн.., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2265,1 тис.грн.. та по спеціальному фонду 541,7 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,реконструкцію,ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 77,4 тис.грн. та міжбюджетні трансферти в сумі 6,1 тис.грн. (додаток №2).

3.     Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 3,0 тис.грн.

4.     Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток № 4)на 2014 рік:

-         Субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків  діяльності об’єктів спільного користування в сумі 6,1 тис. грн..

5.     Затвердити перелік об’єктів фінансування. Яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №7).

6.     Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

-         оплата праці працівників бюджетних установ (2110);

-         нарахування на заробітну плату (2120);

-         придбання медикаментів а перев’язочних матеріалів (2220);

-         забезпечення продуктами харчування (2230);

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

-         поточні трансферти населенню (2700).

-         поточні трансферти місцевим бюджетам (2600)

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях сільського бюджету проводиться в першочерговому порядку.

7.     Затвердити в складі видатків сільського бюджету  кошти на реалізацію державних та релігійних галузевих програм на загальну суму 432,5 тис.грн. (додаток № 8).

8.     Розпоряднику коштів сільського бюджету при виконанні бюджету забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водовідведення, водопостачання, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості  з оплати вищезазначених товарів та послуг.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для  кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         Рішення   26 сесії шостого скликання від 25.12.2012 «Про бюджет Стецьківської сільської ради на 2013 рік »  вважати таким, що втратило чинність.

Додатки 1,2,4, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 

 

Сільський  голова                                                                   І.М. Верніченко

 

Додаток №1 (натисни тут)

Додаток №2 (натисни тут)

Додаток №4 (натисни тут)

Додаток №7 (натисни тут)

Додаток №8 (натисни тут)

Ви тут: Головна сторінка ДОКУМЕНТИ Рішення місцевих рад Стецьківська сільська рада